Consulta l’allotjament existent a la pàgina del Consorci Salines Bassegoda: http://ca.salines-bassegoda.org/allotjament.html